Home » Fun » Cavia quizz

Cavia quizz

Wat is agouti bij een cavia?

Welk van deze dingen heeft een cavia niet perse nodig?

Welke kleuren kunnen cavia's zien? (meerdere antw. mogelijk)